Arkiv | Klocka / timer RSS för den här avdelningen

Visuell nedräkning med CircularTimer

CircularTimer är en visuell timer som på ett väldigt tydligt sätt visar hur mycket tid som är kvar, både med siffror och grafik.
Läs mer…